M21 is een boetiekbedrijf voor vermogensbeheer dat zich uitsluitend richt op blockchain en digitale activa. Wij streven ernaar het rendement op de beleggingen van onze klanten te maximaliseren en tegelijkertijd de risico’s te minimaliseren.

Over M21

M21 is een professionele crypto vermogensbeheerder die zich inzet voor duurzame vermogensgroei door middel van strategische en actief beheerde crypto beleggingen.

Ons bedrijf is gebouwd op vijf pijlers:

 

  1. Expertise en kennis van de crypto markt

Bij M21 beschikken we over een team van ervaren professionals met diepgaande kennis van en ervaring met de cryptomarkt en blockchain. We blijven voortdurend op de hoogte van markttrends, technische innovaties en regelgeving om voor onze klanten de meest actuele en strategische beleggingsmogelijkheden te realiseren.

  1. Duurzame vermogensgroei

M21 zet zich in voor duurzame vermogensgroei door middel van verantwoorde en strategische beleggingen in crypto met een gedegen beleggingsstrategie gestoeld op macro-economische analyse, technische analyse, trendselectie en projectselectie.

  1. Optimale risico/rendement-verhouding

M21 begrijpt de volatiliteit en risico’s die gepaard gaan met crypto beleggingen. Daarom hanteren we robuuste risicomanagement protocollen om een optimale risico/rendement-verhouding realiseren, waarbij we de risico’s minimaliseren en tegelijkertijd streven naar duurzame vermogensgroei.

  1. Transparantie en regelgeving

Transparantie en naleving van regelgeving staan centraal in onze bedrijfsvoering. M21 is volledig transparant door duidelijke en eerlijke rapportages over beleggingen en prestaties, en houdt zich aan de hoogste normen van wettelijke naleving om het vertrouwen van onze klanten te behouden.

  1. Persoonlijke tijd en aandacht

Bij M21 staat het bieden van persoonlijke tijd en aandacht centraal. Ook ondersteunen wij onze klanten bij het begrijpen van de complexe wereld van crypto beleggingen via regelmatige marktupdates en diepgaande analyses.

Missie

Het is onze missie om onze klanten volledig te ontzorgen bij het beleggen in crypto.

Als persoonlijke gids staan wij voor persoonlijke tijd en aandacht en faciliteren we volledig ontzorgd beleggen in crypto. We zetten ons in voor de duurzame groei van het vermogen van onze klanten, optimalisatie van de risico/rendement-verhouding, en het handhaven van de hoogste normen van transparantie en risicomanagement.  

Transparantie

Wederzijds vertrouwen is de basis van elke lange termijn relatie. Wij zijn volledig transparant over onze dienstverlening, en informeren u op de volgende manieren:

  • Real-time inzicht in uw portfolio via uw persoonlijke online portal en app
  • Maandelijks positieoverzicht inclusief toelichting op de beleggingsstrategie
  • Kwartaalmarktupdate met overzicht van relevante ontwikkelingen in de crypto markt en op macro-economisch gebied

Daarnaast evalueren wij met u elk half jaar onze dienstverlening, en bent u ook gewoon altijd welkom op ons kantoor voor een persoonlijk gesprek.

Risico management & compliance

Wij zien risico management en voldoen aan wet- en regelgeving (compliance) als ons “license to operate” en zit integraal verweven in alles wat we doen.

Zo is onze beleggingsstrategie gebaseerd op scenario’s met als input macro-economische analyses en technische analyses, worden assets offline opgeslagen, kunnen uw crypto assets door ons alleen aan- en verkocht worden en niet naar een ander adres overgemaakt worden, kan het euro saldo op uw account alleen teruggestort worden naar het rekeningnummer waar de initiële investering van ontvangen is en blijft uw vermogen geborgd in geval van een faillissement.

Op deze manier voldoen we aan de hoogste normen van transparantie en regelgeving, zodat u met vertrouwen uw vermogen via M21 kunt beleggen.

Waarom kiezen voor M21?

Bij M21 staat de klant centraal. Ons doel is om uw financiële groei te maximaliseren terwijl we de risico’s beheersen die inherent zijn aan de cryptomarkt. Met onze bewezen beleggingsstrategie, deskundige begeleiding en persoonlijke aandacht, helpen we u om op een verantwoorde en succesvolle manier te beleggen in crypto.

Interesse in M21?

Neem contact op.

M21 juridische structuur & opslag van assets

​M21 Capital B.V. werkt samen met AMDAX B.V. voor bewaardiensten om maximale veiligheid van activa en volledige naleving van de regelgeving te garanderen.

AMDAX B.V. is geregistreerd bij De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) als aanbieder van cryptodiensten. DNB houdt toezicht op de naleving door AMDAX B.V. van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Sanctiewet 1977. AMDAX B.V. staat niet onder prudentieel toezicht van DNB en ook niet onder gedragstoezicht van de AFM. Dit betekent dat er geen toezicht is op de financiële behoeften of bedrijfsrisico’s en dat er geen sprake is van specifieke financiële consumentenbescherming.